aktualnosci

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2011-11-07 00:00:00

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2012 roku. Numer ogłoszenia: 367820-2011; data zamieszczenia: 07.11.2011

więcej>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-09-20 00:00:00


więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2011-09-01 00:00:00

Zakup ciągnika rolniczego wraz pługiem odśnieżającym i zawieszanym rozsiewaczem

Numer ogłoszenia: 269066 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

Ogłoszenie
2011-08-17 00:00:00

MPGK Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że w związku z uroczystościami odpustowymi w Starym Brusie, wywóz odpadów w dniu 26.08.2011 r. zostaje przełożony na dzień 31.08.2011 r. tj. Trasa II ? Zamołodycze, Hola, Marianka, Dębina, Wołoskowola, Laski Bruskie, Nowy Brus, Stary Brus, Wielki Łan, Nowiny, Kułaków.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr ZP/PN-1/11
2011-05-18 00:00:00

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zarząd MPGK Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro" - Nr sprawy: ZP/PN-1/11 została wybrana
oferta wykonawcy:

PGE Obrót Spółka Akcyjna
35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych
2011-04-18 00:00:00

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych 2011/2012 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DALIMEX Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4.

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
2011-04-05 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2011-03-31 00:00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we Włodawie o wartości przekraczającej 193 000 Euro
Nr sprawy: ZP/PN-1/2011           Nr referencyjny: 2011-046223

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2010-11-24 00:00:00

INFORMACJA O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY w postępowaniu nr ZP/PN-4/10

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.
2010-11-10 00:00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 364504 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 349 000,00 zł