Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup paliw ciekłych i gazu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu na zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2007 roku z podziałem na zadania

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2007 roku z podziałem na zadania - Nr sprawy: ZP/PN-2/06 została wybrana oferta firmy odpowiednio do zadania:

Zadanie 1- zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?REM-BUD?
22-100 Chełm
ul. Partyzantów 7/58

Cena oferty: 376 668,90 PLN
Wysokość upustu: 8 %


Zadanie 2 ? zakup gazu płynnego LPG

?DeKaL? Sp. z o.o.
21-100 Lubartów
uL. Przemysłowa20

Cena oferty: 21 648,90 PLN
Wysokość upustu: 5,5 %

2006-12-04 00:00:00 | autor: MPGK

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł