aktualnosci

Treść zapytania do przetargu wraz z wyjaśnieniami
Nr sprawy: ZP/PN-4/09
2009-12-07 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin"

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2009-12-04 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-4/09.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2009-11-30 00:00:00

dotyczy: postępowania na "Zakup paliw płynnych w 2010 roku" - Nr sprawy: ZP/PN-3/09

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
2009-11-26 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-2/09.

więcej>>

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
2009-11-23 00:00:00

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-2/09.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
ORAZ WEZWANIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU TOCZĄCYM SIĘ W WYNIKU WNIESIENIA
PROTESTU
2009-11-18 00:00:00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin" (nr sprawy ZP/PN-3/09).

.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2009-11-17 00:00:00

Zakup paliw płynnych w 2010 roku

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 210937 - 2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 r.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
2009-11-10 00:00:00

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2009-06-23 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. wybrana została firma:

Concordia Polska TUW

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE
2009-06-03 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów:

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł