aktualnosci

Przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych
2009-05-19 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie

O G Ł A S Z A

Przetarg ustny nieograniczony (licytację)
na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
2009-05-13 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę nowej minikoparki" - Nr sprawy: ZP/PN-1/09 została wybrana oferta firmy ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o., 40-397 Katowice, ul. Lwowska 38.

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO
2009-04-30 00:00:00

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2009/2010 w ilości 14 000 ton (? 10%).

więcej>>

Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowej minikoparki"
2009-04-29 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 206 000 euro na "Dostawę nowej minikoparki"

więcej>>

POJEMNIKI NA ODPADY W OKAZJONALNEJ CENIE!
2009-03-20 00:00:00

Informujemy, że posiadamy na sprzedaż używane ruchome pojemniki 2-kołowe o pojemności 120 litrów. Stan pojemników bardzo dobry. Odporne na zimno, nagrzewanie i chemikalia. Cena brutto - 80,00 zł za sztukę. W załączeniu zdjęcia.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie komunikacyjne OC pojazdów będących na stanie Spółki

 

2008-12-23 00:00:00

            Do ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC na rok 2009 została wybrana firma:

CONCORDIA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Przedstawicielstwo we Włodawie
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 2
22-200 Włodawa

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-3/08
2008-12-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania

więcej>>

ZAPROSZENIE OFERTOWE
2008-12-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie OC pojazdów będących na stanie Spółki według wykazu stanowiącego załącznik nr 1.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-2/08
2008-11-28 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Leasing operacyjny trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki" - Nr sprawy: ZP/PN-2/08 została wybrana oferta firmy:
Fidis Leasing Polska Sp. z o.o. 02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 2

więcej>>

Przetarg nieograniczony na zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania
2008-11-25 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 tel. /0 82/ 572 12 76; faks /0 82/ 572 65 91 www.mpgk.wlodawa.pl
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 14 000 EURO i nie przekraczającej 206 000 EURO na
zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2009 roku z podziałem na zadania

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł