aktualnosci

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych
2008-11-14 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych na
Leasing operacyjny trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki

więcej>>

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-1/08
2008-11-13 00:00:00

amawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że postępowanie przetargowe na dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych finansowanych w formie leasingu operacyjnego zostało unieważnione

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w postępowaniu nr ZP/PN-1/08
2008-10-30 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-20 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych  samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-16 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki,finansowanych w formie leasingu operacyjnego


więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-15 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

więcej>>

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 3 z dnia 15 października 2008 r.
2008-10-15 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), w związku z nadesłanym zapytaniem do SIWZ dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

więcej>>

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-10 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

wpłynęło zapytanie następującej treści:

więcej>>

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 2 z dnia 9 października 2008 r.
2008-10-09 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

więcej>>

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
2008-10-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł