aktualnosci

ZAPROSZENIE OFERTOWE - instalacja i dzierżawa systemu kamer telewizji użytkowej CCTV
2007-07-16 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do przedstawienia oferty na instalację i dzierżawę systemu kamer telewizji użytkowej CCTV w obiektach MPGK na okres 24 miesięcy.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2007-06-27 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa wybrana została firma:

Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. Oddział w Lublinie 20-601 Lublin ul. Zana 39

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę o najkorzystniejszym bilansie ceny.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2007-06-27 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa wybrana została firma:

Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A.
Oddział w Lublinie
20-601 Lublin
ul. Zana 39

więcej>>

Ogłoszenie na dostawę miału węglowego
2007-06-23 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie Zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego na sezon 2007/2008

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE
2007-06-22 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów:

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.05.2007 - UBEZPIECZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO
2007-06-13 00:00:00

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty ubezpieczenia zasobu mieszkaniowego stanowiącego wyłączną własność Gminy Miasta Włodawy obejmujących dziewiętnaście budynków w których znajdują się 103 lokale mieszkalne.

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 9 maja 2007 r. - WYKONANIE ANALIZY WÓD PODZIEMNYCH
2007-06-12 00:00:00

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej netto (z podaniem stawki VAT) na wykonanie usługi

więcej>>

Ogłoszenie na dostawę miału węglowego
2007-04-23 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie Zaprasza do składania ofert na dostaw? miału węglowego na sezon 2007/2008 w następujących ilościach i klasach:

więcej>>

Harmonogram wywozu stałych odpadów komunalnych w 2007r.
2006-12-10 00:00:00

REJON NR I
Partyzantów, Cz. Krzyża, Witosa, Rynek, Czworobok, Spokojna, H. Sawickiej, Wąska, Rymarska, Wąwozowa, Nadstawna

REJON NR II
Słoneczna, Okunińska, Nadrzeczna, Zamknięta, Lipowa, Klonowa, Kopernika, Furmańska

więcej>>

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup paliw ciekłych i gazu
2006-12-04 00:00:00

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu na zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2007 roku z podziałem na zadania

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł