aktualnosci

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Leasing pojazdu cieżarowego
2013-10-23 00:00:00


więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. WE WŁODAWIE ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
2013-10-23 00:00:00


więcej>>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej
2013-10-11 00:00:00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we Włodawie o wartości nie przekraczającej 200 000 Euro

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Leasing operacyjny fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych oraz zimowego utrzymania dróg
2013-10-10 00:00:00

 

więcej>>

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp. z o.o. we Włodawie o wartości nie przekraczającej 200 000 Euro
2013-09-24 00:00:00

Numer ogłoszenia w BZP: 386364 - 2013;
data zamieszczenia: 24.09.2013

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ARTYKUŁOW BIUROWYCH
2013-04-15 00:00:00


więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2012-11-27 00:00:00

Włodawa: Dostawa oleju napędowego do zbiornika
Numer ogłoszenia w BZP: 474630 - 2012;
data zamieszczenia: 27.11.2012

 

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2012-10-04 00:00:00

Zakup bezpylnej śmieciarki z wrzutnikiem kontenerów KP-7

Nr sprawy: ZP/PN-3/12; Numer ogłoszenia w BZP: 381286 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Leasing operacyjny
2012-09-10 00:00:00

Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru stanowiących własność MPGK Sp.z o.o. we Włodawie o wartości przekraczającej 200 000 Euro Nr sprawy: ZP/PN-2/12 Nr referencyjny: 2012-124848

więcej>>

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
2012-04-30 00:00:00

Zarząd MPGK Spółki z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę używanej zamiatarki do ulic i chodników" - Nr sprawy: ZP/PN-2/12 ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 120050-2012.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł