aktualnosci

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2010-08-24 00:00:00

Zarząd MPGK Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżającym" - Nr sprawy: ZP/PN-2/10 została wybrana oferty firmy

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FINO" Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym
2010-08-11 00:00:00

Numer ogłoszenia w BZP: 246428 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

Zapytanie nr 1 do przetargu
2010-08-11 00:00:00

Treść zapytania nr 1 do przetargu wraz z wyjaśnieniami

więcej>>

OGŁOSZENIE WYNAJMU
2010-06-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie informuje, że od 1 stycznia 2011 r. istnieje możliwość wynajęcia 260 mkw powierzchni biurowej usytuowanej na drugim piętrze budynku biurowego. W skład wchodzi 14 pomieszczeń o metrażu 14 mkw, 2 sanitariaty i korytarz. Stan bardzo dobry. 

więcej>>

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE
2010-04-26 00:00:00

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WE WŁODAWIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
we Włodawie

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych
2010-04-12 00:00:00

Informujemy, że w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DALIMEX Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4.
Cena oferty: 13 351,39 zł. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

więcej>>

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na dostawę artykułów biurowych
2010-03-25 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1.

więcej>>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
2010-03-05 00:00:00

Włodawa: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych.
Numer ogłoszenia: 60660 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

więcej>>

INFORMACJA
2010-02-09 00:00:00

Zarząd MPGK Sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 lutego 2010 r. zaprzestano dezynfekcji (chlorowania) wody w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Włodawa.

więcej>>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu ZP/PN-4/09
2009-12-17 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życzie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-4/09 została wybrana oferta wykonawcy PZU Życie S.A.

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł