Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Cennik ZWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  we Włodawie

Cennik usług ZWIK

Lp.

Rodzaj usługi

Cena usługi netto zł

1

  Wymiana wodomierza o średnicy do 20 mm (woda bezpowrotnie zużyta)*

 

60

2

 Plombowanie wodomierza *

 

40

3

 Wznowienie dostaw wody - odkręcenie zasuwy lub zaworów na przyłączu, ponowny montaż  wodomierza.

 

30

4

  Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych samochód MAN WUKO **

 

360/h +dojazd poza granice miasta 4,63 za 1 km

 

   *opłata dotyczy podliczników należących do Usługobiorcy/ lub uszkodzenie plomby wodomierza głownego przez usługobiorcę

  ** w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta)+100%

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517