aktualnosci

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami na stronę internetową
2008-10-10 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego

wpłynęło zapytanie następującej treści:

więcej>>

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ NR 2 z dnia 9 października 2008 r.
2008-10-09 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

więcej>>

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ
2008-10-08 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), dokonało modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

więcej>>

Przetarg na dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów
2008-10-07 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
tel. /0 82/ 572 12 76; faks /0 82/ 572 65 91
www.mpgk.wlodawa.pl


ogłasza przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych na

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa
2008-06-26 00:00:00

Do ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa wybrana została firma:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Inspektorat w Lubartowie
Punkt Obsługi Klienta we Włodawie
22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 55

więcej>>

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 czerwca 2008 r. - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA
2008-06-17 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów.

więcej>>

Rozstrzygnięcie KONKURSU PLASTYCZNYGO pod hasłem "Kupuję - segreguję"
2008-03-19 00:00:00

Z przyjemnością informujemy o wynikach konkursu plastycznego pod hasłem "Kupuję - segreguję" zorganizowanego 4 marca 2008 roku dla uczniów Szkół Podstawowych we Włodawie.

więcej>>

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem "Kupuję - segreguję"
2008-03-04 00:00:00

REGULAMIN KONKURSU
I. Cele konkursu
1. Promowanie idei selektywnej zbiórki odpadów.
2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży nawyków segregacji odpadów w gospodarstwie domowym.
3. Rozwijanie twórczości artystycznej dzieci w oparciu o proekologiczne postawy.

więcej>>

Informacja o rozpoczęciu użytkowania sortowni odpadów.
2008-02-07 00:00:00

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2008 roku przystąpiliśmy do użytkowania sortowni zlokalizowanej na terenie bazy naszego przedsiębiorstwa.

więcej>>

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2007-12-12 00:00:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22 informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw ciekłych i gazu płynnego LPG w 2008 roku z podziałem na zadania"

więcej>>

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 349 000,00 zł